התקנת צלחת לווין

מבצעים את ההתקנה ביום אחד + חיבור לכל ערוצי הלווין כך שלא תהיו מוגבלים בצפייה שלכם.