הקמת רשתות תקשורת

הקמת רשתות תקשורת ביתיות ולארגונים. מתחייבים לתמיכה ל 5 שנים הראשונות.